Vùng đi ra – Region Exiting

Vùng đi ra : là một tính năng trong Gói tính năng thông minh của Hikvision. Nếu có người vào khu vực đã quy định, camera sẽ tự động phát hiện sự kiện và thực hiện các tác vụ đã quy định trước như gửi email, cảnh báo trên phần mềm, cảnh báo âm thanh, kích hoạt ghi hình ….)

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.