Tính năng phát hiện thay đổi khung cảnh – Scene Change Detection

Tính năng phát hiện thay đổi khung cảnh : là một tính năng trong Gói tính năng thông minh của Hikvision. nếu có người thay đổi hướng giám sát của camera dẫn đến thay đổi khung cảnh giám sát, camera sẽ tự động phát hiện sự kiện và thực hiện các tác vụ đã quy định trước như gửi email, cảnh báo trên phần mềm, cảnh báo âm thanh, kích hoạt ghi hình …)

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.