Tính năng phát hiện thay đổi cường độ âm thanh đột ngột – Sudden Audio Increase/Decrease Detection

Tính năng phát hiện tăng/giảm cường độ âm thanh đột ngột (Sudden Audio Increase/Decrease Detection): là một tính năng trong Gói tính năng thông minh của Hikvision. nếu cường độ âm thanh thay đổi đột ngột (tăng hoặc giảm) camera sẽ tự động phát hiện sự kiện và thực hiện các tác vụ đã quy định trước như gửi email, cảnh báo trên phần mềm, cảnh báo âm thanh, kích hoạt ghi hình …)

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.