Tính năng phát hiện mất tiêu cự – Defocus Detection

Phát hiện mất tiêu cự (Defocus Detection) là 1 tính năng phát hiện lỗi trong Gói tính năng thông minh của Hikvision. Khi bật tính năng này , hệ thống sẽ báo động khi camera bị mất tiêu cự.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.