Tính năng phát hiện khuôn mặt – Face Detection

Phát hiện khuôn mặt (Face Detection) là một trong các tính năng phát hiện trong gói tính năng thông minh của Hikvision. Với công nghệ phát hiện khuôn mặt, camera IP 4-line có thể phát hiện chính xác khuôn mặt người, chụp hình khuôn mặt, hoặc kích hoạt báo động.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.