Tính năng N+1 – (N+1 Hot Spare)

Tính năng N+1 cho phép bảo vệ hệ thống, phòng trường hợp NVR bị lỗi. Khi có một NVR mất kết nối , một NVR dự phòng sẽ thay thế vị trí để đảm bảo toàn vẹn dữ liệu và đảm bảo tính ổn định. Sau khi NVR bị lỗi online trở lại, NVR dữ phòng sẽ gửi dữ liệu về NVR đang hoạt động.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.