S.M.A.R.T- Tự động giám sát và phân tích tình trạng ổ cứng

S.M.A.R.T ( Công nghệ tự giám sát , phân tích và báo cáo ) là hệ thống giám sát cho HDD, dùng để phát hiện và báo cáo các chỉ số khác nhau, đưa ra dự đoán về các lỗi ổ cứng có thể xảy ra. Hiện tại, trên các đầu ghi NVR/DVR của Hikvsion đều đã tích hợp S.M.A.R.T.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.