Quy trình khôi phục mật khẩu cho sản phẩm Hikvision

File Guid3

» Gửi mail yêu cầu reset mật khẩu vào email:  jcnet@hehthonganninh.com

» Link download phần mềm:
– Phần mềm SADP:   Download tại đây

(https://drive.google.com/drive/folders/0B1iGvs7vCaeeU3NNYTByYjE0R1U)

– Phần mềm iVMS4200:  Download tại đây

(https://drive.google.com/drive/folders/0B1iGvs7vCaeeM1lpRF9CaUZlWFE)

» Quy trình reset mất tối đa 30p trong giờ làm việc, tính từ khi Hệ thống an ninh JCNET nhận được yêu cầu.

» Có 2 cách reset mật khẩu cho các thiết bị Hikvision. Riêng camera IP có thể áp dụng cách RESET CỨNG bằng nút bấm trên camera.

– Link video hướng dẫn reset cứng camera : https://www.youtube.com/watch?v=mw621E9Pnb4

CÁCH 1 : KHÔI PHỤC MẬT KHẨU BẰNG CÁCH XUẤT FILE XML

Trong quá trình chờ file .xml từ Kỹ Thuật JCNET gửi lại, quý khách vui lòng KHÔNG  tắt nguồn thiết bị

A.Sử dụng SADP

Phần mềm sẽ xuất ra 1 file .XML. Quý khách vui lòng gửi file .XML này vào 1 trong 2 email trên. JCNET sẽ gửi lại 1 file .XML để reset mật khẩu.

Trong quá trình chờ file .xml từ Kỹ Thuật JCNET gửi lại, quý khách vui lòng KHÔNG  tắt nguồn thiết bị

B. Sử dụng iVMS-4200

Tuân theo quy trình tương tự, xuất file , gửi cho JCNET và nhận file KEY.

Thực hiện theo quy trình

  1. Xuất file .XML
  2. Gửi file này cho JCNET
  3. Nhận file reset mật khẩu từ JCNET
  4. Tạo mật khẩu mới

Trong quá trình chờ file KEY từ Kỹ Thuật JCNET gửi lại, quý khách vui lòng KHÔNG  tắt nguồn thiết bị

CÁCH 2: KHÔI PHỤC MẬT KHẨU BẰNG CODE

A. Reset mật khẩu trên màn hình trực tiếp của đầu ghi hình

Click đúp chuột vào góc dưới bên trái bảng đăng nhập

  • Copy số SERIAL NO gửi cho JCNET
  • Nhập SECURE CODE nhận được từ JCNET. Thiết biị sẽ yêu cầu tạo mật khẩu mới.

B. Khôi phục mật khẩu bằng cách gửi số seri của thiết bị đầy đủ cho JCNET

Số seri có dạng:

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.