Khái niệm 2 luồng dữ liệu

Một hình ảnh video xuất ra 2 luồng dữ liệu độc lập

Độ phân giải , tốc độ khung hình, bitrate và các thông số khác của luồng dữ liệu đầu ra có thể được cấu hình độc lập. 2 luồng dữ liệu có thể đáp ứng những yêu cầu sử dụng khác nhau. VD: Luồng dữ liệu chính với độ nét cao để phục vụ lưu trữ, xem lại còn luồng dữ liệu phụ dùng để xem qua mạng – với tốc độ đường truyền hạn chế.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.