HiDDNS – tên miền miễn phí của Hikvision

HiDDNS là máy chủ tên miền động được cung cấp bởi Hikvision, cho phép gán tên miền cho một thiết bị không có IP tĩnh. Công nghệ DDNS được sử dụng cho nhiều thiết bị của Hikvision (DVR, NVR, IPC …) mà không phải đăng ký tên miền của bên thứ 3. Khi bạn đăng ký dịch vụ, bạn có thể sử dụng một tên miền cố định để truy cập vào các thiết bị không có IP tĩnh.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.