Giải pháp hội nghị truyền hình dành cho doanh nghiệp

Khai Niem Co Ban

Đa số các doanh nghiệp hiện nay đều mở rộng hệ thống cơ sở của mình ra các tỉnh thành phố. Cùng đồng nghĩa với việc các cuộc họp sẽ trở nên khó khăn hơn, và cần thiết một giải pháp cuộc họp hội nghị truyền hình chuyên nghiệp.

Gói giải pháp họp Video

  • Kết  nối cuộc họp trên 50 điểm cầu.
  • Tương tác và giao tiếp qua hình ảnh video Full HD
  • Có thể tham gia cuộc họp từ các thiết bị Smartphone cá nhân, PC.
  • Chia sẻ tài liệu, hình ảnh và tương tác trực tiếp trên nội dung chia sẻ
  • Ghi chép và lưu trữ cuộc họp dễ dàng.
  • Cài đặt dễ dàng và thích hợp với mọi người dùng

Gói giải pháp cuộc họp Audio

  • Kết  nối cuộc họp trên 50 điểm cầu.
  • Có thể tham gia cuộc họp từ các thiết bị Smartphone cá nhân, PC.
  • Ghi chép và lưu trữ cuộc họp dễ dàng.
  • Cài đặt dễ dàng và thích hợp với mọi người dùng

Nếu quý khách hàng đang tìm cho mình 1 đơn vị cung cấp giải pháp hội nghị truyền hình chuyên nghiệp, JCNET sẽ mang đến cho bạn chất lượng sản phẩm và dịch vụ hài lòng nhất.

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.