Chính sách bảo mật

  1. Dữ liệu người dùng.

Người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới thông tin mà mình cung cấp và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, người có trách nhiệm thông báo kịp thời cho RMMS về những hành vi sử dụng trái phép, lưu trữ lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu trữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

  1. Thời gian lưu trữ thông tin.

Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu ban quản trị hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của RMMS.

III. Ứng dụng cần được cung cấp một số quyền.

Quyền truy cập vị trí người dùng: RMMS cần quyền này để xác định vị trí người dùng, nhằm chỉ đường cho người dùng từ vị trí hiện tại đến vị trí của tài sản đường bộ hoặc vấn đề về đường bộ trên RMMS.

Quyền gửi thông báo: RMMS gửi thông báo cho người dùng thường xuyên, những thông báo này bao gồm các thông báo từ lãnh đạo đến cán bộ, thông báo từ các thành viên liên quan đến vấn đề của đường bộ.

Quyền chụp ảnh: RMMS cần quyền này để hỗ trợ cán bộ tuần đường thu thập hình ảnh về tài sản đường bộ, sự cố đường bộ và truyền tải về hệ thống quản lý.

Lưu ý: Quyền chỉ được sử dụng chỉ khi được sự cho phép của người dùng.

  1. Truy cập từ trang thứ 3.

Chúng tôi có thể cung cấp đường link tới fanpage, những ứng dụng khác của chúng tôi hoặc quảng cáo từ bên thứ 3. Chúng tôi không thu thập bất cứ dữ liệu nào và không chịu trách nhiệm về chính sách bảo mật của các website bên thứ 3.

  1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người dùng.

Thông tin cá nhân của người dùng trên RMMS được RMMS cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của RMMS. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người dùng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của người dùng khi không có sự cho phép đồng ý từ người dùng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân người dùng, RMMS sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho người dùng được biết.

  1. Liên hệ

Mọi thắc mắc nào về chính sách bảo mật, xin vui lòng liên hệ qua email phanmem@hethonganninh.com

 

Chia sẻ bài viết lên
  •  
  •  
  •  
  •  

Comments

comments

Share this Post!

About the Author : admin

0 bình luận

Phản hồi của bạn