Chế độ Net-Fault Tolerance Mode – Dự phòng mạng lỗi

Net-Fault Tolerance Mode là một tính năng của NVR – hoạt động với các đầu ghi hình có nhiều cổng mạng. Tất cả các card mạng này sử dụng chung địa chỉ IP. Trong trường hợp một NIC bị lỗi,các NIC khác tiếp tục hoạt động , kết nối mạng của NVR không bị ảnh hưởng.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.