Chế độ lưu trữ theo nhóm ổ cứng – HDD Group

Chế độ lưu trữ theo nhóm ổ cứng: là 1 chế độ lưu trữ của đầu ghi DVR/NVR của Hikvision. Nhiều HDD có thể được quản lý trong 1 nhóm. Có thể quy định video từ các camera nhất định sẽ được lưu vào 1 nhóm HDD nhất định. Lưu ý chế độ này chỉ có tác dụng với những đầu ghi có từ 2 ổ cứng trở lên.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.