Chế độ đa địa chỉ IP của NVR – Multi-Address Mode

Chế độ đa địa chỉ của NVR : là tính năng mạng với các thiết bị có nhiều hơn 1 cổng mạng. Mỗi card mạng hoạt động độc lập với nhau, cho phép gán các địa chỉ IP khác nhau trên các mạng khác nhau. Chế độ đa địa chỉ có thể sử dụng để thiết lập mạng cách ly

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.