phan-mem-unisy-0004B

Hệ thống phần mềm điều khiển (đa ngôn ngữ – Tiếng Việt, Tiếng Anh)

Compare
Mã: Unisys 0004B
Từ khóa: .

Kiểm soát và điều khiển toàn bộ các thiết bị SmartHome theo hai cách: Riêng lẻ từng thiết bị và theo kịch bản lập trình sẵn cho tất cả thiết bị hoạt động cùng một lúc.Giao diện điều khiển đa ngôn ngữ dễ dàng sử dụng và điều khiển.Hỗ trợ cài đặt trên 1 thiết bị Tablet,1 thiết bị SmartPhone

Mô tả sản phẩm

Kiểm soát và điều khiển toàn bộ các thiết bị SmartHome theo hai cách: Riêng lẻ từng thiết bị và theo kịch bản lập trình sẵn cho tất cả thiết bị hoạt động cùng một lúc.Giao diện điều khiển đa ngôn ngữ dễ dàng sử dụng và điều khiển.Hỗ trợ cài đặt trên 1 thiết bị Tablet,1 thiết bị SmartPhone

Chia sẻ bài viết lên
  •  
  •  
  •  
  •  

Comments

comments

Phản hồi của bạn